smena 8mm

[analog] Čiernobiela Smena 8mm


Najradšej mám na Smene možnosť viacnásobne exponovať. Občas z toho vzniknú pekné veci, ale...

väčšinou ma dojme schopnosť Smeny nepretočiť celý snímok, pretočiť viac než jeden snímok, alebo mnohými inými spôsobmi prekaziť moju umeleckú snahu.

Preto i najnovšie volím radšej Lomo Dianu, kde je to pretáčanie viac user-friendly. Na diaňáky si ešte chvíľu počkáme, zato dnes tu máme malú ukážku zo Smeny.